Birgittas udde


Platsen där den heliga Birgitta bodde, ligger längst ut på ett näs ca 1,5 km NNV från den nuvarande herrgården.
Platsen där borgen låg är vattenomfluten på tre sidor, och i söder på landsidan var det två vallgravar, som idag är torrlagda. Borgen byggdes troligen på 1200-talet, men det finns inga skriftliga belägg för vem som skulle ha varit ägare till den då.
Den bestod av ett fast hus, dvs. ett stenhus, där källaren fortfarande finns kvar. Dessutom fanns också två byggnader i trä, vars grunder och eld-rösen fortfarande syns, innanför vallgravarna. Utanför vallgravarna finns också några lämningar efter byggnader.

Ulf Gudmarsson, lagman i Västergötland, var den första i skrifterna kända ägaren till Ulfåsa. År 1316 gifte han sig med Birgitta Birgersdotter, och de bor då ute i borgen ett tjugotal år. Där fick de åtta barn, fyra pojkar och fyra flickor. Förutom rollen som husfru och mor, tog Birgitta också hand om sjuka och fallna kvinnor på Ulfåsa.
Hon blev också hovmästarinna åt den unga drottning Blanka, Blanche av Namur, som tillsammans med kung Magnus Eriksson residerade på slottet i Vadstena


   
   

Ruin från söder

Ruinen från söder

   
   

 

   
   

Enligt traditionen ska borgen ha övergetts efter Ulfs död år 1344, och Birgitta ska ha låtit uppföra en ny huvudbyggnad, den s.k. Gamlegården, vid Brittås ca 1km söder om den nuvarande herrgården.

För att komma till Ulfåsa (eller Ulvåsa, båda stavningarna är riktiga), får man ta den södra vägen mellan Motala och Linköping, väg 1050.
Från Motala åker man först mot Mjölby väg 32, tar sedan av mot Fornåsa, och åker sedan ca 1 mil. Sväng därefter vänster mot Ekebyborna, efter 1km, följ skyltning Ulfåsa/Birgittas udde.
Från Linköping åker man först ca 1 mil mot Motala, tag därefter av mot Fornåsa. Efter ca 3 mil, tag av mot Ekebyborna, efter 1 km följ skyltning Ulfåsa/Birgittas udde.

Från parkeringsplatsen är det sedan ca 2,5 km ut till Birgittas udde, som man får vandra eller cykla.
Vägen är inte öppen för biltrafik! Vi vill att området ska vara en plats för fysisk och andlig rekreation och naturupplevelser.

   
   

Flygbild
Flygbild från norr


 

   
Första sidan Udden Engelska Parken Info till besökande